Consumenten tevreden met directe schadeafhandeling

Het Verbond van Verzekeraars meldt dat er sinds de start op 1 juli vorig jaar ruim 42.000 schadezaken via DSA zijn afgewikkeld. Klanten zijn positief over directe schadeafhandeling omdat ze niet meer hoeven uit te zoeken wie de verzekeraar is van de aansprakelijke partij of met de aansprakelijke partij in gesprek te gaan. Ze kunnen meteen bij hun eigen verzekeraar terecht. De schade wordt vervolgens door de betrokken verzekeraars onderling verrekend. Dat versnelt het schade-afhandelingsproces.
Ook adviseurs en schadebehandelaars zijn tevreden over DSA. Uit een evaluatie blijkt dat het afhandelingsproces nu zeventien procent sneller verloopt dan voorheen. Medio november start het Verbond met een DSA-pilot voor materiële schade bij brommers en scooters. In de loop van 2023 volgen campers en motoren.