Meer zelfstandig ondernemers met arbeidsongeschiktheidsverzekering

Steeds meer zelfstandig ondernemers dekten zich tegen dit financiële risico in door te sparen en/of te beleggen. Dit blijkt uit cijfers van TNO en CBS. In het onderzoek is aan een kleine 7 duizend zelfstandig ondernemers gevraagd of zij iets hebben geregeld voor als zij arbeidsongeschikt zouden raken. Anders dan werknemers zijn zij niet verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In 2023 gaf 37 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan zo nodig terug te kunnen vallen op spaargeld of beleggingen. Dit is de meest genoemde, en sinds de meting vanaf 2019 de sterkst toegenomen getroffen voorziening. Ook sluiten steeds meer ondernemers zich aan bij een schenkkring, zoals een broodfonds. Het aandeel dat zich via een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AO-verzekering) tegen dit risico zegt in te dekken is sinds 2019 vrijwel gelijk gebleven.